Projekty EU

BXPRESS Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT2/181 zawartą dnia 29.06. 2020 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i rozwój”.

Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie aplikacji do inteligentnego zarządzania w lokalu gastronomicznym zamówieniami przyjmowanymi telefonicznie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 800,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 35 055,00 PLN .

Project Image .