Projekty EU

Bxpress Sp. z o. o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/170 zawartą dnia 19 czerwca 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”.

Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych związanych z zakupem licencji wyłącznej z przekazaniem praw autorskich na system do mobilnej obsługi restauracji.

Project Image .